شورای راهبردی زنان فرهیخته استان در یک نگاه

شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با نظر ریاست عالیه دانشگاه جناب آقای دکتر حمید میرزاده در تاریخ بیست و یکم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و دو تشکیل گردید و پیرو آن شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از مهرماه هزار و سیصد و نود و سه  فعالیت خود را با هدف دستیابی زنان به فرصت­های برابر در عرصه­های مختلف علمی و جایگاه­های مدیریتی فعالیت خود را آغاز نمود. در این راستا مهمترین وظایف آن به شرح زیر می باشد:

1- شناسایی زنان فرهیخته و توانمند واحدها و مراکز استان.

2- تبیین جایگاه مطلوب زنان دانشگاه آزاد اسلامی استان.

3- تدوین برنامه جهت برگزاری نشست­ها و کرسی­های نظریه پردازی در حوزه زنان در محدوده استان.

4- بررسی فرصتها و چالش­ها­ی پیش روی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان.

 

 

برای شرکت در مسابقه کتاب خوانی ویژه اعضا محترم هیئت علمی می توانید کتاب مسئله حجاب شهید مطهری را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود کتاب مسئله حجاب